skip to Main Content
06 12 090909 info@markict.nl
Security testing

Security scans zijn een middel om beveiligingsrisico’s in een ICT-omgeving in kaart te brengen. Mark ICT biedt verschillende security scans welke variëren in reikwijdte en technische diepgang

Uitdaging

Beveiligen is een continu-proces. Uw eigen beheerders verstaan hun vak, maar voor het adequaat inschatten van beveiligingsrisico’s zijn soms specialisten nodig. Hierin biedt de kwartaalscan uitkomst: in nauw overleg met de beheerorganisatie worden uw informatiesystemen periodiek gecontroleerd op kwetsbaarheden door beveiligingsspecialisten van Getronics PinkRoccade. Voor u betekent dit dat het resultaat in klare taal beschikbaar is, dat de aanbevelingen van toepassing zijn op uw situatie, en dat direct actie kan worden ondernomen als dat nodig is. Deze scans kunnen worden gecombineerd in de kwartaalscan, waarbij een integrale benadering en continuïteit centraal staan.

Penetratietest – ethisch hacken

Een penetratietest of ‘ethisch hacken’ is een poging om een server of informatiesysteem te kraken. Dit begint met een geautomatiseerde basisscan, waarbij publiek bekende kwetsbaarheden worden waargenomen. Dan volgt een grondig veiligheidsonderzoek op een webapplicatie, hoofdzakelijk uitgevoerd met eigengemaakte programma’s en “ouderwets” hand- en denkwerk.

Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden, die een bekwame hacker heeft om het computersysteem binnen te dringen. Hierbij worden zoveel mogelijk kwetsbaarheden opgespoord en voorzien van een risico-inschatting en aanbeveling. Het geeft daarmee een totaalbeeld van de kwetsbaarheden van het systeem.

Vulnerability Assessment

De focus van het onderzoek richt zich op de breedte van de infrastructuur en minder in de diepte zoals bij een penetratie test. De resultaten van het onderzoek geven een goede indruk van het algeheele beveiligingsniveau van de systemen in de infrastructuur.

Penetratie test

De focus van het onderzoek richt zich specifiek op een applicatie/systeem in de diepte en minder in de breedte zoals bij een vulnerability assessment. De resultaten van het onderzoek geven een goede indruk van het beveiligingsniveau van de applicatie/systeem.

Back To Top